OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, YAMK 2018-2019
Valinnainen opintotarjonta

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, YAMK 2018-2019

YAMK_VAPVAL_2018

Kuvaus

Ylemmän ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot ovat kaikkien Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden valittavissa.
Vapaasti valittavat opinnot ovat valittavissa ylempien korkeakoulututkintojen opinnoista opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. Tämän tarjonnan opinnoilla ei ole ennakkotietovaatimuksia, vaan kaikkien tutkintojen YAMK-opiskelijat voivat näitä vapaasti valita. Opintojaksojen aikataulut, suoritustavat ja toteutustiedot löytyvät OMA-työpöydän ilmoittautumispalvelussa, Koulutushaussa tai opinto-oppaan kautta.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

S000DJ94 Johtaminen ja vuorovaikutus 5 op
SX00DK41 Kuntoutuksen strateginen johtaminen 5 op
SX00DT25 Monialainen SOTE-johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op
S000DL11 Palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi 5 op
X000DR49 Tekoälysovellusten käytännöllinen hyödyntäminen 5 op
S000DL08 Terveyden edistämisen ajankohtaiset haasteet 5 op
S000DJ88 Terveysteknologian projekti 5 op
S000DJ87 Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00BY19 Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op
S000DL10 Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot 10 op
S000DJ92 Yrittäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op