IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YAMK 2018-2019
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Yhteiset vapaasti valittavat opinnot, YAMK 2018-2019

Ylemmän ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot ovat kaikkien Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden valittavissa.
Vapaasti valittavat opinnot ovat valittavissa ylempien korkeakoulututkintojen opinnoista opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. Tämän tarjonnan opinnoilla ei ole ennakkotietovaatimuksia, vaan kaikkien tutkintojen YAMK-opiskelijat voivat näitä vapaasti valita. Opintojaksojen aikataulut, suoritustavat ja toteutustiedot löytyvät OMA-työpöydän ilmoittautumispalvelussa, Koulutushaussa tai opinto-oppaan kautta.

S000DJ94 Johtaminen ja vuorovaikutus 5 op
SX00DK41 Kuntoutuksen strateginen johtaminen 5 op
S000DL11 Palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi 5 op
S000BD48 Seksuaaliterveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5 op
S000DL08 Terveyden edistämisen ajankohtaiset haasteet 5 op
SX00BY19 Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op
S000DL10 Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot 10 op
S000DJ92 Yrittäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op