IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > YAMK TERVEYSALA, VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2018-2019
Tarjontakorit ...
« Takaisin

YAMK Terveysala, vapaasti valittavat opinnot 2018-2019

Terveysalan vapaasti valittavat opinnot ovat Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen-, Health Business Management-, Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa-, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen-, sekä Terveyden edistäminen -tutkintojen opiskelijoille tarkoitettuja, tutkinto-ohjelman hyväksymiä korkeakoulutasoisia opintoja, joiden suorittamiseksi opiskelijalla on oltava sosiaali- ja terveysalan taustaa.

Terveysalan YAMK-opiskelija voi valita opetussuunnitelmaansa kuuluvan määrän vapaasti valittavia opintoja tästä tarjonnasta tai Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-tutkintojen yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan myös hyväksilukea muuta tutkinto-ohjelman tunnustamaa opiskelijan hankkimaa osaamista. Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan.

Vastuuyksikkö: Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut, Terveysalan tutkimuspalvelut ja palvelujohtaminen ja Terveyden edistämisen palvelut
Ylläpitäjät: Arja H. Moilanen, koulutussuunnittelija, arja.moilanen(at)metropolia.fi
Heidi Kaukoranta, koulutussuunnittelija, heidi.kaukoranta(at)metropolia.fi

S000DJ81 Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5 op
S000DK74 Ensihoidon tulevaisuus ja kehittyminen 5 op
S000DJ91 Henkilöstön ja verkostojen ennakoiva johtaminen 5 op
S000DJ94 Johtaminen ja vuorovaikutus 5 op
S000DK96 Kansainväliset ensihoitojärjestelmät 5 op
S000DJ93 Liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtaminen 5 op
S000CP32 Simulaatio-ohjaajakoulutus 10 op
S000DJ90 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen 5 op
S000CX79 Talouden johtaminen 5 op
S000DJ87 Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000DJ88 Terveysteknologian projekti 5 op
S000DJ92 Yrittäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op