IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: DIGITAALISEN MEDIAJULKAISEMISEN PERUSTEET
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet

Opiskelija tuntee käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin ja ymmärtää perusteet palvelumotoilun ideologiasta. Hän on perehtynyt informaatiomuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun perusteisiin. Opiskelija tuntee ajankohtaiset verkkojulkaisumahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän hahmottaa yhteisöllisten palvelujen mahdollisuudet digitaalisessa viestinnässä. Opiskelija tuntee mediatyön käytännöt ja hahmottaa viestinnän toimintakentän ja pystyy seuraamaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Yhteyshenkilö: Mika Rintala

XX00CH46 Digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet 15 op