IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältö on esitetty kunkin kurssikuvauksen yhteydessä.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu erityisesti käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja palveluiden muotoilusta kiinnostuneille opiskelijoille.

Kokonaisuus ei vaadi opiskelijalta esitietoja. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Käyttäjälähtöisen suunnittelun sivuainekokonaisuus pitää sisällään kaksi kurssia. Kurssit ovat:
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu (10 op) sekä
Palvelumuotoilu (5 op).

Yhteyshenkilö: Laura Mähönen

KQ00BT54 Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op
KQ00BW44 Palvelumuotoilu 5 op