IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: MUOTOILU
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Muotoilu

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältö on esitetty kunkin kurssikuvauksen yhteydessä.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu muotoilusta ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille opiskelijoille.

Kokonaisuus ei vaadi opiskelijalta esitietoja. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Opintokokonaisuus pitää sisällään kolme 5 opintopisteen kurssia:
Teollisen muotoilun perusteet
Muotoilu- ja tuotekehitys
Tietokoneavusteinen suunnittelu

Yhteyshenkilö: Laura Kivistö

KQ00BT59 CAD/ 3D I 5 op
KQ00BT52 Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5 op
KQ00BT51 Teollinen muotoilu 5 op