OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävät yhteisöt
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävät yhteisöt

VOK_RAKENTAM2_2014

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa kestävän kehityksen ja sen osa-alueiden merkityksen suhteessa yhteiskunnan rakenteeseen ja toimintoihin
• pystyy tunnistamaan, analysoimaan ja vertailemaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kriteerejä organisaatioiden ja yhteiskunnan hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
• tuntee oman ammattialan yhteydet kestävän yhteiskunnan toimintoihin ja tavoitteisiin
• pystyy itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä keräämään ja analysoimaan tietoa, ja siihen pohjautuen suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävää kehitystä edistäviä hankkeita ja toimintoja yhteistyössä eri alojen edustajien kanssa.
• tuntee kiertotalouden keskeiset periaatteet ja toiminnot sekä ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

Lisätiedot

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa erillisinä kursseina.

Yhteyshenkilö: Jenni Merjankari

XX00DH32 Kehityshanke 5 op
XX00DH33 Kiertotalous 5 op
XX00CH70 Kohti kestävää yhteiskuntaa 5 op