IN ENGLISH OPINTO-OPAS
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: KESTÄVÄT YHTEISÖT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävät yhteisöt

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa kestävän kehityksen ja sen osa-alueiden merkityksen suhteessa yhteiskunnan rakenteeseen ja toimintoihin
• pystyy tunnistamaan, analysoimaan ja vertailemaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kriteerejä organisaatioiden ja yhteiskunnan hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
• tuntee oman ammattialan yhteydet kestävän yhteiskunnan toimintoihin ja tavoitteisiin
• pystyy itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä keräämään ja analysoimaan tietoa, ja siihen pohjautuen suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävää kehitystä edistäviä hankkeita ja toimintoja yhteistyössä eri alojen edustajien kanssa.

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa erillisinä kursseina.

Yhteyshenkilö: Jenni Merjankari

XX00CH71 Kehityshanke 10 op
XX00CH70 Kohti kestävää yhteiskuntaa 5 op