IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MEDIA-ALAN SISÄLLÖNTUOTANTO
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Media-alan sisällöntuotanto

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen sisällöntuotannon tekniset ja teoreettiset perusteet. Hän osaa kuvaamisen, leikkaamisen ja äänittämisen perusteet. Hän osaa mediatuotannon teknisen työprosessin. Opiskelija tuntee tuotannon käsitteistön, keskeiset työnimikkeet, tehtäväkuvaukset sekä tuotantoprosessin. Opiskelija tietää, miten ideasta syntyy ohjelma sisällöllisen ja tuotannollisen kehitystyön kautta. Opiskelija tuntee tarinankerronnan perusteet elokuva- ja tv-ilmaisussa. Opiskelija osaa ideoida, tehdä tiedonhankintaa, valita sopivan haastateltavan ja rakentaa näkökulman ohjelmaan. Opiskelija osaa muokata sisällön eri jakelumuotoihin sopivaksi.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 op:n opintojaksosta:
- Kuva- ja äänityön perusteet 5 op
- Sisällöntuotannon perusteet 5 op
- Toimitustyön perusteet 5 op

Yhteyshenkilö: Lehtori Aura Neuvonen, koulutussuunnittelija Satu Attila

KM00DN73 Kuva- ja äänityön perusteet 5 op
KM00DN75 Mediatyön perusteet 5 op
KM00DN74 Sisällöntuotannon perusteet 5 op