IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: MEDITAATIO JA KRIITTINEN AJATTELU
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Meditaatio ja kriittinen ajattelu

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet meditatiivisen työskentelyn hyödyntämiselle osana omaa kehittymistä, oppimista ja työelämätaitoja. Opintojaksolla tutustutaan meditaatioon käytännössä ja tutkitaan sen vaikutusta omaan ajatteluun ja toimintaan. Samalla tutustutaan kriittiseen ajatteluun teoriassa ja käytännössä.

Kriittinen ajattelu ja luova ongelmanratkaisukyky ovat keskeisiä nykyelämän työtaitoja. Oikein sovellettuna meditaatio tukee näiden kehittämistä vahvasti.

Opintokokonaisuus sopii kaikille, jotka haluavat syventää ajattelun ja itsensä johtamisen taitoja, tunneälykkyyttä ja taitoa meditoida. Meditaation harjoittamisella on tutkitusti vaikutusta mm. oppimiseen, johtamistaitoihin ja henkiseen hyvinvointiin.

Yhteyshenkilö: lehtori Juhana Kokkonen, koulutussuunnittelija Mika Rintala

XX00DC30 Meditaatio ja kriittinen ajattelu 15 op