IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > METROPOLIAN YHTEINEN VALINNAINEN OPINTOKOKONAISUUS: YRITTÄJYYS
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Yrittäjyys

Opintojaksokokonaisuus tukee opiskelijaa, joka näkee yrittäjyyden mahdollisena tulevana työuranaan ja haluaa edistää omaa liikeideaansa.

Opintokokonaisuus Yrittäjyys 15 op koostuu kolmesta opintojaksosta:
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet (5 op)
Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina (5 op)
Yrittäjän rooli ja toiminta yhteiskunnassa (5 op)

Opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina, mikäli esitietovaatimukset täyttyvät.

Yhteyshenkilö: Mari Rupponen

XX00CG16 Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina 5 op
XX00CG15 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet 5 op
XX00CG17 Yrittäjän rooli ja toiminta yhteiskunnassa 5 op