OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Sähköisen talotekniikan vapaasti valittavat opinnot - TYS13VV

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TY00CK25 KNX-järjestelmän perusteet 3 op