IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tarjontakorit

Sähköisen talotekniikan vapaasti valittavat opinnot - TYS13VV

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TY00CK25 KNX-järjestelmän perusteet 3 op