OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Sähköisen talotekniikan vapaasti valittavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Sähköisen talotekniikan vapaasti valittavat opinnot

TYS13VV

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TY00CK25 KNX-järjestelmän perusteet 3 op