OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot

TXQTU20

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TU00CS83 Hankinnan perusteet 5 op
TX00CM91 Kansantaloustiede 5 op
TU00CE71 Laadunhallinta 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op