IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VALINNAISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Tarjontakorit

Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot - TXQTU20

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TU00CS83 Hankinnan perusteet 5 op
TX00CM91 Kansantaloustiede 5 op
TU00CE71 Laadunhallinta 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op