OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VALINNAISET JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot

TXQTU17

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TU00CE71 Laadunhallinta 5 op
TU00CE70 Liiketoimintajuridiikka 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op
TU00CG68 Yrityksen prosessien kehittäminen 5 op