OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot

TXQTU17

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TU00CI88 Automaatiotekniikka 5 op
TU00CE71 Laadunhallinta 5 op
TU00CE70 Liiketoimintajuridiikka 5 op
TU00CB88 Tietokoneavusteinen suunnittelu 5 op
TU00CG68 Yrityksen prosessien kehittäminen 5 op