OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TXQ15LOG LOGISTIIKAN PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

TXQ15LOG Logistiikan pakolliset pääaineopinnot - TXQ15LOGPP

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00CN74 Varastotekniikka ja -talous, varastotekniikan tietojärjestelmät 5 op