OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikan syventävät opinnot (OPS2015)
Valinnainen opintotarjonta

TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikan syventävät opinnot (OPS2015)

TXO204

Kuvaus

Opintokokonaisuus on pakollinen Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-opiskelijoille. Kokonaisuutta tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuutenamuille tekniikan tutkinto-ohjelmille.

Voimalaitostekniikka -moduuli tulee olla suoritettuna ennen Voimalaitosten syventävät opinnot -moduulia

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00BU76 Energiatalous 5 op
TX00BU78 Uudet ja vaihtoehtoiset energialähteet 5 op
TX00BU73 Ympäristötekniikka 5 op