OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka (OPS2015)
Valinnainen opintotarjonta

TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka (OPS2015)

TXO203

Kuvaus

Opintokokonaisuus on pakollinen Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (TXO14S1 ja TXO15S1). Opintokokonaisuutta tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuuten muille tekniikan tutkinto-ohjelmille.


Opintokokonaisuus vaaditaan esitietovaatimuksena Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00BU80 Höyry- ja kaasuturbiinit 5 op
TX00BU79 Kattilatekniikka 5 op
TX00BU81 Voimalaitokset 5 op