IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > TXO ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE, VOIMALAITOSTEKNIIKKA (OPS2015)
Tarjontakorit ...
« Takaisin

TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka (OPS2015)

Opintokokonaisuus on pakollinen Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (TXO14S1 ja TXO15S1). Opintokokonaisuutta tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuuten muille tekniikan tutkinto-ohjelmille.


Opintokokonaisuus vaaditaan esitietovaatimuksena Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin.

TX00BU80 Höyry- ja kaasuturbiinit 5 op
TX00BU79 Kattilatekniikka 5 op
TX00BU81 Voimalaitokset 5 op