OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TXO ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE, VOIMALAITOSTEKNIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikan syventävät opinnot

TXO202

Kuvaus

Opintokokonaisuus on pakollinen Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääaineenaan energiantuotantomenetelmät. Kokonaisuutta tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuutena ympäristötekniikan pääaineopiskelijoille Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä muille tekniikan tutkinto-ohjelmille.

Voimalaitostekniikka -moduuli tulee olla suoritettuna ennen Voimalaitosten syventävät opinnot -moduulia

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00CN28 Energiatalous 5 op
TX00CN30 Voimalaitokset 5 op
TX00CN23 Voimalaitosten mittaukset ja kunnonvalvonta 5 op