IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > TXO ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE, VOIMALAITOSTEKNIIKKA
Tarjontakorit ...
« Takaisin

TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka

Opintokokonaisuus on pakollinen Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääaineenaan energiantuotantomenetelmät. Kokonaisuutta tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuutena ympäristötekniikan pääaineopiskelijoille Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä muille tekniikan tutkinto-ohjelmille.

Opintokokonaisuus vaaditaan esitietovaatimuksena Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin.

TX00CN26 Höyry- ja kaasuturbiinit 5 op
TX00CN25 Kattilatekniikka 5 op
TX00CN27 Voimalaitosten termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 op