OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka
Valinnainen opintotarjonta

TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka

TXO201

Kuvaus

Opintokokonaisuus on pakollinen Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille pääaineenaan energiantuotantomenetelmät. Kokonaisuutta tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuutena ympäristötekniikan pääaineopiskelijoille Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä muille tekniikan tutkinto-ohjelmille.

Opintokokonaisuus vaaditaan esitietovaatimuksena Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CN26 Höyry- ja kaasuturbiinit 5 op
TX00CN25 Kattilatekniikka 5 op
TX00CN27 Voimalaitosten termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 op