OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TXM MATERIAALI- JA PINNOITETEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE
Valinnainen opintotarjonta

TXM Materiaali- ja pinnoitetekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille - TXM203

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00BQ05 Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 10 op
TX00BQ04 Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 5 op
TX00BQ09 Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5 op
TX00BQ10 Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10 op
TX00BQ08 Materiaaliominaisuuksien tutkiminen -projekti 5 op
TX00BY77 Materiaalitekniikka 10 op
TX00BQ14 Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 10 op
TX00BQ11 Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 5 op
TX00BQ12 Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 10 op
TX00BQ13 Ympäristö ja turvallisuus 5 op