OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TXM BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE
Valinnainen opintotarjonta

TXM Bio- ja elintarviketekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille - TXM202

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00BP10 Aistinvarainen arviointi 5 op
TX00BP81 Biokemia ja ravitsemusoppi 5 op
TX00BP11 Biomateriaalien ominaisuudet 5 op
TX00BP82 Bioprosessitekniikka 10 op
TX00BP83 Elintarvikkeiden valmistustekniikka 10 op
TX00BP87 HSEQ 5 op
TX00BP80 Mikrobiologia ja geenitekniikka 10 op
TX00BY94 Pakkaustekniikka 5 op
TX00BP86 Tilastolliset menetelmät 5 op
TX00BP90 Tuotantohygieniaprojekti 5 op
TX00BP85 Tuotekehitysprojekti 5 op