IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > TXM BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT MUILLE TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMILLE
Tarjontakorit ...
« Takaisin

TXM Bio- ja elintarviketekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille

TX00BP10 Aistinvarainen arviointi 5 op
TX00BP81 Biokemia ja ravitsemusoppi 5 op
TX00BP11 Biomateriaalien ominaisuudet 5 op
TX00BP82 Bioprosessitekniikka 10 op
TX00BP83 Elintarvikkeiden valmistustekniikka 10 op
TX00BP87 HSEQ 5 op
TX00BP80 Mikrobiologia ja geenitekniikka 10 op
TX00BY94 Pakkaustekniikka 5 op
TX00BP86 Tilastolliset menetelmät 5 op
TX00BP90 Tuotantohygieniaprojekti 5 op
TX00BP85 Tuotekehitysprojekti 5 op