OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > BIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI
Valinnainen opintotarjonta

Biologisten näytteiden analysointi - TXM14S-1014

Kuvaus

Biologisten näytteiden analysointi erityyppisten teknikoiden avulla

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00CQ36 Solubiologia 5 op