OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > SOVELLUSKEHITYKSEN MENETELMÄT
Valinnainen opintotarjonta

Sovelluskehityksen menetelmät

TXL104

Kuvaus

- Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
- Ohjelmistotuotannon käytännöt
- Ohjelmistojen testaus ja hallinta
- Ammattiaineita tukevat matemaattis-luonnontieteelliset sisällöt

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00CK90 Sovelluskehitysmenetelmät 15 op