IN ENGLISH OPINTO-OPAS
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MENETELMÄOPINNOT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Menetelmäopinnot

Tavoite:
Menetelmäopinnot vahvistavat opinnäytetyössä ja innovaatioprojektissa tarvittavia työskentelyvalmiuksia. Opintojakson sisällön painotukset vaihtelevat syventävien opintojen suunnan tai innovaatio-opintojen monialaisen toteutustavan ja -ajankohdan mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osallistuu pääsääntöisesti oman opintosuuntansa järjestämiin menetelmäopintoihin.

Sisältö:
-Ohjattu ryhmätyöskentely opinnäytteeseen tai innovaatioprojektiin liittyen
-Tavoitteiden täsmennys, rajaus ja toteutustavan menetelmälliset valinnat
-Tiedonhaku, lähdekritiikki ja tieteellisen kirjoittamisen käytänteiden vahvistaminen
-Yhteistoiminnallisuus tiedontuotannossa, pienryhmässä tai projektissa
-Viestinnän eri muodot oman työn tuloksien esittelemiseksi
-Vertaisarviointi, rakantavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
-toteutus voi sisältää opintosuunnan substanssia täydentäviä projekti-, talous- tai johtamisteemoja

TX00CR84 Menetelmäopinnot 5 op
TX00CQ32 Projektiviestintä 5 op