OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Yritysverkot
Valinnainen opintotarjonta

Yritysverkot

TXK906

Kuvaus

Marko Uusitalo, tutkintovastaava
Tietoverkkotekniikan syventävät ammattiopinnot

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00DC00 Kehittynyt reititys ja kytkentä MPLS-verkoissa 5 op
TX00CP90 Mobiiliverkot 5 op
TX00DC08 Mobiiliviestijärjestelmät ja IMS 5 op
TT00AC23 Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5 op
TT00AC22 Reititys isoissa verkoissa (CCNP Route) 5 op
TX00CO18 Tekninen tietoturva 5 op
TT00AB39 Tietoverkkojen tietoturva 5 op
TZ40AA61 VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta 6 op
TX00DC01 Windows-laitteiden hallinta 5 op