OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Digitaalinen media
Valinnainen opintotarjonta

Digitaalinen media

TXK304

Kuvaus

Digitaalinen media on toinen pääaineen valittavista opintokokonaisuuksista.

Opintojen keskeisin sisältö on saada työelämälähtöistä osaamista 3D tuotannosta ja käyttäjäkokemukseen perustuvasta suunnittelusta. Toinen merkittävä sisältö on julkaista ja jakaa eri medioissa projekteina erilaisista itse tuotetuista tai valmiina projekteihin toimitetuista aineistoista eri päätelaitteille ja medioihin tarkoitettuja sisältöjä.

Projekteissa opiskelijat voivat suunnata työskentelyään opintopolkujensa ja valitsemiensa valinnaisten opintojen suuntaisesti.

Pääaineessa opiskellaan avoimessa, projektioppimiseen perustuvassa ympäristössä, missä opiskelijat rakentavat opettajien ohjauksessa oman tietämyksensä ja taitonsa. Oppiminen on kurssimuotoisen, yksittäisten opetusjaksojen sijasta kokonaisvaltainen prosessi, jossa teoreettinen opetus ja harjoitukset sidotaan osaksi käytännönläheistä kokonaisuutta.

Opiskelijan rooli on itseohjautuva ja aktiivinen oppija, jota tukemassa on opettajien ja laboratorioinsinöörien ammatillinen ohjaus ja jaettu asiantuntijuus.

Oppimisympäristön olennaisena osana on projektiympäristö, joka tarjoaa työskentelytilat, -välineet ja ohjauksen lyhyt- ja pitkäkestoisiin työelämäprojekteihin, jotka ovat sidottuja pääaineen oppimistavoitteisiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CG63 Designista loppukäyttäjään 15 op
TX00CS27 Mediajakelu ja tietovirrat 15 op
TX00CG64 Median monikanavaiset jakelutekniikat 15 op
TX00CG61 Mediapalvelut-projekti 15 op
TX00CG62 Mediatuotanto 15 op