IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > OHJELMISTOTUOTANTO
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Ohjelmistotuotanto

Opiskelija ymmärtää peliohjelmistotuotannon vaiheet. Hän pystyy toimimaan ketteriä työskentelymenetelmiä hyödyntävässä pelinkehitystiimissä, ja osaa käyttää versionhallinnan, koonnin ja testauksen työvälineitä. Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pelitestauksen ja pelidatan keräämisen.

TX00CG86 Pelaajakeskeinen suunnittelu ja pelitestaus 5 op
TX00CG87 Peliprojekti 5 op
TX00CR65 Peliprojekti 15 op
TX00CG85 Peliprojektin menetelmät 5 op