OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Ohjelmistotuotanto
Valinnainen opintotarjonta

Ohjelmistotuotanto

TXK212

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää peliohjelmistotuotannon vaiheet. Hän pystyy toimimaan ketteriä työskentelymenetelmiä hyödyntävässä pelinkehitystiimissä, ja osaa käyttää versionhallinnan, koonnin ja testauksen työvälineitä. Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pelitestauksen ja pelidatan keräämisen.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CG86 Pelaajakeskeinen suunnittelu ja pelitestaus 5 op
TX00CG87 Peliprojekti 5 op
TX00CR65 Peliprojekti 15 op
TX00CG85 Peliprojektin menetelmät 5 op