IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > OHJELMISTOJEN RAKENTEET JA MALLIT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Ohjelmistojen rakenteet ja mallit

Opiskelija vahvistaa ohjelmoinnin perusosaamistaan tutustumalla tyypillisiin tietorakenteisiin ja algoritmeihin. Hän omaksuu myös eritasoisia mallinnustekniikoita ohjelmistojen rakenteiden kuvaamiseen, sekä oppii hyödyntämään suunnittelumalleja osana ammattimaista olio-ohjelmointia. Opiskelija tutustuu käyttöjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan yleisesti, ja yksityiskohtaisemmin tiettyihin pelialustoihin.

TX00CG84 Käyttöjärjestelmät ja pelialustat 5 op
TX00CG83 Ohjelmistoarkkitehtuurit ja –mallit 5 op
TX00CG82 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TX00DC31 VR/AR ja konsoliohjelmointi 5 op