OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
Valinnainen opintotarjonta

Ohjelmistojen rakenteet ja mallit

TXK211

Kuvaus

Opiskelija vahvistaa ohjelmoinnin perusosaamistaan tutustumalla tyypillisiin tietorakenteisiin ja algoritmeihin. Hän omaksuu myös eritasoisia mallinnustekniikoita ohjelmistojen rakenteiden kuvaamiseen, sekä oppii hyödyntämään suunnittelumalleja osana ammattimaista olio-ohjelmointia. Opiskelija tutustuu käyttöjärjestelmien rakenteeseen ja toimintaan yleisesti, ja yksityiskohtaisemmin tiettyihin pelialustoihin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00DO53 C++ -projekti 5 op
TX00CG84 Käyttöjärjestelmät ja pelialustat 5 op
TX00CG83 Ohjelmistoarkkitehtuurit ja –mallit 5 op
TX00CG82 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TX00DC31 VR/AR ja konsoliohjelmointi 5 op