OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Ohjelmistotuotannon käytännöt
Valinnainen opintotarjonta

Ohjelmistotuotannon käytännöt

TXK112

Kuvaus

- Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
- Suunnittelumallit
- Projektinhallinta
- Ohjelmistojen tuotteistaminen

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CF82 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5 op
TX00CF84 Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5 op
TX00CF83 Suunnittelumallit 5 op