IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON (LVI) VALINNAISET OPINNOT
Tarjontakorit

Rakennusalan työnjohdon (lvi) valinnaiset opinnot - TXI18S1A-1001

TX00CI16 Energia- ja ympäristötekniikka 5 op
TX00BT06 Työmaaprojekti 5 op
TX00BT14 Työssäoppiminen 5 op