OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON (LVI) VALINNAISET OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Rakennusalan työnjohdon (lvi) valinnaiset opinnot - TXI18S1A-1001

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00CI16 Energia- ja ympäristötekniikka 5 op
TX00BT06 Työmaaprojekti 5 op
TX00BT14 Työssäoppiminen 5 op