IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > OHJELMISTOJEN RAKENTEET JA MALLIT
Tarjontakorit

Ohjelmistojen rakenteet ja mallit - TVT-PE1

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00CG83 Ohjelmistoarkkitehtuurit ja –mallit 5 op
TX00CR65 Peliprojekti 15 op
TX00CG82 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TX00DC31 VR/AR ja konsoliohjelmointi 5 op