OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVIEN LISÄTARJONTA
Valinnainen opintotarjonta

Vapaasti valittavien lisätarjonta

TP00AA81

Kuvaus

Vapaasti valittavien lisätarjonta

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TP00BF49 Mittaus- ja kartoitustekniikan kertauskurssi 2 op