OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVIEN LISÄTARJONTA
Valinnainen opintotarjonta

Vapaasti valittavien lisätarjonta - TP00AA81

Kuvaus

Vapaasti valittavien lisätarjonta

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TP00BF49 Mittaus- ja kartoitustekniikan kertauskurssi 2 op