IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > HYVINVOINTITEKNOLOGIA
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Hyvinvointiteknologia

Tarjontakori sisältää Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa opiskeleville opiskelijoille tarjottavia kursseja.
Ylläpitäjä
Virve Prami, koulutussuunnittelija

TH00BG63 Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 5 op
TH00BG64 Opinnäytetyön toteutus 5 op
TH00BG65 Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5 op
TH00BH21 Teknologia kotiterveyspalveluissa 5 op
TH00CC60 Työhyvinvointi 5 op