OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Sähköpätevyysopinnot
Valinnainen opintotarjonta

Sähköpätevyysopinnot

SÄHKÖPÄTEVYYSOPINNOT

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CL58 Rakennusten sähköasennukset 6 op
TX00CL61 Suurjännitetekniikka 2 op
TX00CS87 Suurjännitetekniikka 3 op
TX00CL55 Sähköjärjestelmien käyttöönottomittaukset 3 op
TX00CL49 Sähkökoneet 3 op
TX00DC16 Sähkökoneet 4 op
TX00CL51 Sähkömagneettinen induktio 3 op
TX00CL57 Sähkömagneettinen yhteensopivuus jakelujärjestelmissä 2 op
TX00CL62 Sähkön jakelu 2 op
TX00CS88 Sähkön jakelu 3 op
TX00CL53 Sähkön laatu 3 op
TX00CL64 Sähkön siirron ja jakelun laboratoriotyöt 3 op
TX00CL63 Sähkön siirto 3 op
TX00CL65 Sähköturvallisuutta koskevat säännöt, standardit ja ohjeet 3 op
TX00CL66 Sähköturvallisuutta koskevat säännöt, standardit ja ohjeet 5 op
TX00CL54 Sähkötyöturvallisuus 3 op
TX00CL52 Sähkövoimatekniikan CAD 3 op
TX00CL48 Sähkövoimatekniikan perusteet 3 op
TX00CL56 Säädetyt sähkökäytöt 4 op
TX00DC61 Tehoelektroniikka 3 op
TX00CL60 Teoreettinen sähkötekniikka 6 op
TX00CL47 Vaihtovirtapiirit 3 op
TX00CL59 Valaistustekniikka 3 op