OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TALOTEKNIIKAN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (OPS 2012)
Valinnainen opintotarjonta

Talotekniikan vapaasti valittavat opinnot (OPS 2012)

O2030

Kuvaus

Talotekniikan vapaasti valittavien opintojen tarjontakorissa olevat opinnot järjestetään, niin että ne eivät ole toteutuksessa päällekkäin oman suuntautumisvaihtoehdon pakollisten opintojen kanssa.
Opinnot ovat joko Metopolian yhteisiä opintoja tai talotekniikan johonkin suuntautumisvaihtoehtoon sisältyviä pakollisia opintoja.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TY00AA48 3D-suunnittelu ja mallintaminen 3 op
TY00AB79 Energiantuotanto 4 op
TX00AA71 Sähköturvallisuustutkinto 1 5 op
TX00AA72 Sähköturvallisuustutkinto 2 3 op
TY00AA75 Työmaatekniikka 3 op
TY00AA74 Vastaanottomittaukset 3 op