OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TALOTEKNIIKKA, VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Talotekniikka, vapaasti valittavat opinnot

O20139

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

TX00CL84 Sähkölämmitystekniikka 3 op
TX00AA71 Sähköturvallisuustutkinto 1 5 op
TX00AA72 Sähköturvallisuustutkinto 2 3 op
X300CS94 Työturvallisuuskortti 0 op
XX00AB83 Venäjä 1 3 op