IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: INSTRUMENTIN OPETUS TUTUSTUMISKOHTEENA
Tarjontakorit

Musiikin koulutusohjelma: Instrumentin opetus tutustumiskohteena - O201363

Kuvaus

Opiskelija tuntee instrumenttiopetuksen eri aihepiirejä ja rohkaistuu ohjaamaan laulamista/soittamista ja ilmaisua oman erikoistumisalansa puitteissa (esim. kuorossa tai lapsiryhmässä).