OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: VANHAN MUSIIKIN OPETUS
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Vanhan musiikin opetus - O201359

Kuvaus

Opiskelija osaa hyödyntää periodi-instrumenttiopinnoissaan omaksumiaan valmiuksia opettaessaan barokki- ja renessanssiohjelmistoa joko modernilla tai periodi-instrumentilla. Hän kykenee välittämään oppilailleen barokkimusiikin esittämiskäytäntöihin, kuten fraseeraukseen ja koristeluun liittyvää osaamistaan.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan