OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Kamarimusiikin opetus
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Kamarimusiikin opetus

O201358

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää ryhmän psykologista käyttäytymistä ja osaa motivoida ja innostaa sitä sekä tukea ryhmän jäseniä heidän kasvussaan.

Opiskelija tuntee useiden eri instrumenttien äänenmuodostuksen perusteet sekä instrumenttien erityisominaisuudet kamarimusiikkityöskentelyssä

Opiskelija osaa valita sopivaa ohjelmistoa ohjaamilleen yhtyeille

Opiskelija saa perustietoa ja -taitoa kamarimusiikkiryhmän ohjaamisesta, harjoittamisesta ja harjoittelemisesta, sekä itsensä ja näiden taitojen edelleen kehittämisestä

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op