IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: KAMARIMUSIIKIN OPETUS
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Musiikin koulutusohjelma: Kamarimusiikin opetus

Opiskelija ymmärtää ryhmän psykologista käyttäytymistä ja osaa motivoida ja innostaa sitä sekä tukea ryhmän jäseniä heidän kasvussaan.

Opiskelija tuntee useiden eri instrumenttien äänenmuodostuksen perusteet sekä instrumenttien erityisominaisuudet kamarimusiikkityöskentelyssä

Opiskelija osaa valita sopivaa ohjelmistoa ohjaamilleen yhtyeille

Opiskelija saa perustietoa ja -taitoa kamarimusiikkiryhmän ohjaamisesta, harjoittamisesta ja harjoittelemisesta, sekä itsensä ja näiden taitojen edelleen kehittämisestä