OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Vanhan musiikin historia ja esittämiskäytännöt
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Vanhan musiikin historia ja esittämiskäytännöt

O201354

Kuvaus

Opiskelija tuntee monipuolisesti keskiajan, renessanssin ja barokin musiikkia, musiikinteorian peruskäsitteistöä, notaatiota sekä esittämiskäytäntöä ja kulttuurihistoriaa.

Yleiskatsaus vanhaan notaatioon ja keskiajan, renessanssin ja barokin musiikin tyylisuuntiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KSXDF05 Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 1 3 op
KSXDF06 Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 2 3 op
KS00BF82 Johdatus keskiajan ja renessanssin musiikkiin 4 op