IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: VANHAN MUSIIKIN HISTORIA JA ESITTÄMISKÄYTÄNNÖT
Tarjontakorit

Musiikin koulutusohjelma: Vanhan musiikin historia ja esittämiskäytännöt - O201354

Kuvaus

Opiskelija tuntee monipuolisesti keskiajan, renessanssin ja barokin musiikkia, musiikinteorian peruskäsitteistöä, notaatiota sekä esittämiskäytäntöä ja kulttuurihistoriaa.

Yleiskatsaus vanhaan notaatioon ja keskiajan, renessanssin ja barokin musiikin tyylisuuntiin.

KSXDF05 Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 1 3 op
KSXDF06 Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 2 3 op
KS00BF82 Johdatus keskiajan ja renessanssin musiikkiin 4 op