IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: TAIDE YHTEISÖN TUKENA/YLEISÖYHTEISTYÖ
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Musiikin koulutusohjelma: Taide yhteisön tukena/yleisöyhteistyö

Opiskelija..
• saa kokemusta yhteisöllisissä ympäristöissä toimimisesta
• tulee tietoiseksi musiikin vaikutuksesta ihmisen kehittymiseen, oppimiseen, vuorovaikutukseen, koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin.
• hahmottaa opettamista kohtaamistilanteena, kunnioituksena ja vuorovaikutuksena
• ymmärtää yhteisöllisyyden, itseilmaisun, luovuuden ja osallisuuden merkityksen taiteentekemisen ja oppimisen elementteinä
• saa kokemuksia taideintegraation keinoja hyödyntävän projektin, esityksen tai työpajakokonaisuuden valmistamisesta tai toteuttamisesta käyttäen hyväkseen omaa osaamistaan monipuolisesti
• löytää omia vahvuuksiaan opettajana ja luovana taidekasvattajana.