OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Musiikkiteknologia
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Musiikkiteknologia

O201350

Kuvaus

Opiskelija tutustuu yleisimpiin musiikkiteknologian sovelluksiin kuten MIDI:in, nuotinnusohjelmiin, sekvenssereihin sekä muihin musiikin opiskelussa, harjoittelussa ja opetuksessa hyödynnettäviin tietokoneohjelmiin. Lisäksi opiskelija tutustuu kuvan- ja videonkäsittelyn perustaitoihin, yleisimpiin kuva- ja ääniformaatteihin sekä tietokoneen käyttöön transkriptioiden teon apuna. Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa käyttää tietokonetta sekä keskeisiä musiikkisovelluksia opiskelussaan sekä ammatissaan.

Sisältö
- musiikkisovelluksista yleensä
- nuotinnusohjelman peruskäyttö
- MIDI
- sekvensseriohjelman käytön perusteet
- virtuaaliyhtyeen käyttö ja ohjelmointi
- digitaalisen kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KS00BD23 Ammattimuusikon tietotekniikan syventävät opinnot 4 op
KS00BD22 Musiikkiteknologia yhteistoiminnallisessa opetuskäytössä 3 op
KS00BD21 Teknologia pedagogiikan, opinnäytetyön ja työelämätaitojen apuna 3 op