IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: MUSIIKKITEKNOLOGIA
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Musiikin koulutusohjelma: Musiikkiteknologia

Opiskelija tutustuu yleisimpiin musiikkiteknologian sovelluksiin kuten MIDI:in, nuotinnusohjelmiin, sekvenssereihin sekä muihin musiikin opiskelussa, harjoittelussa ja opetuksessa hyödynnettäviin tietokoneohjelmiin. Lisäksi opiskelija tutustuu kuvan- ja videonkäsittelyn perustaitoihin, yleisimpiin kuva- ja ääniformaatteihin sekä tietokoneen käyttöön transkriptioiden teon apuna. Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa käyttää tietokonetta sekä keskeisiä musiikkisovelluksia opiskelussaan sekä ammatissaan.

Sisältö
- musiikkisovelluksista yleensä
- nuotinnusohjelman peruskäyttö
- MIDI
- sekvensseriohjelman käytön perusteet
- virtuaaliyhtyeen käyttö ja ohjelmointi
- digitaalisen kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet

KS00BD23 Ammattimuusikon tietotekniikan syventävät opinnot 4 op
KS00BD22 Musiikkiteknologia yhteistoiminnallisessa opetuskäytössä 3 op
KS00BD21 Teknologia pedagogiikan, opinnäytetyön ja työelämätaitojen apuna 3 op