IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: ILMAISU- JA ESIINTYMISTAIDOT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Musiikin koulutusohjelma: Ilmaisu- ja esiintymistaidot

Opiskelija rohkaistuu käyttämään kehoaan ja ääntään ilmaisussaan sekä esiintyessään että opettaessaan. Hän tunnistaa omat vahvuutensa koe-esiintymisissä ja oppii valmentautumaan niihin. Hän syventyy omaan keskeiseen repertuaariinsa ja löytää mahdollisuuksia lähestyä sitä monin eri tavoin. Hän osaa antaa ja vastaanottaa näyttämöllisiä impulsseja.

Opiskelija valmistaa keskeisen omaan repertuaariinsa kuuluvan oopperaroolin/konserton korrepetiittorin kanssa. Hän harjoittelee koesoitto-/-laulutilannetta monin eri tavoin.
Opiskelija harjoittelee kehon hallintaa ja ekonomiaa näyttämötilanteissa ja perehtyy lauluilmaisun erikoisvaatimuksiin roolia luodessa tai instrumentin hallinnan erityisvaatimuksiin koesoittotilanteessa.

KS00BD15 Koelaulu-/koesoittokurssi 4 op
KS00BC35 Kokonaisilmaisu 3 op
KS00BD74 Korrepetitio 4 op
KS00BD14 Näyttelijäntyö 3 op