OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA/TAI KORREPETITIO
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Johtaminen ja/tai korrepetitio - O201346

Kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa johtaa ja harjoittaa soitin- ja/tai lauluyhtyettä tai orkesteria/kuoroa sekä hallitsee ryhmän ohjaukseen ja johtamiseen liittyviä organisatorisia ja psykologisia vaatimuksia. Hän kykenee näyttämään selkeästi joko johtaen tai itse mukana soittaen/laulaen musiikin aloitukset, tempot, fraseeraukset ja karaktäärit. Opiskelija kykenee lukemaan partituuria, analysoimaan musiikkia yhtyeen harjoittamista silmällä pitäen sekä hallitsee riittäväksi katsottavan määrän ohjelmistoa. Opiskelija tuntee keskeistä ooppera- ja oratorio-ohjelmistoa, hallitsee laulajan ilmaisuun ja tekniikkaan liittyvät keskeiset kysymykset, osaa soittaa sujuvasti ja samalla havainnoimaan laulajan suoritusta sekä ohjeistamaan tämän harjoittelua.


Sisältö:

Opiskelija opettelee johtamisilmaisun perusteet ja harjoittelee johtamista ja harjoittamista. Opiskelija tutustuu ryhmän ohjaamisen psykologiaan ja periaatteisiin sekä harjoittelee partituurin analysoimista ja musiikin sovittamista.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

KS00BD31 Korrepetitiokoulutus 5 op
KS00BF80 Kuoronjohdon perusteet 1 5 op
KS00BF81 Kuoronjohdon perusteet 2 5 op
KS00BF78 Musiikin johtaminen 1 5 op
KS00BF79 Musiikin johtaminen 2 5 op