OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Johtaminen ja/tai korrepetitio
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Johtaminen ja/tai korrepetitio

O201346

Kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa johtaa ja harjoittaa soitin- ja/tai lauluyhtyettä tai orkesteria/kuoroa sekä hallitsee ryhmän ohjaukseen ja johtamiseen liittyviä organisatorisia ja psykologisia vaatimuksia. Hän kykenee näyttämään selkeästi joko johtaen tai itse mukana soittaen/laulaen musiikin aloitukset, tempot, fraseeraukset ja karaktäärit. Opiskelija kykenee lukemaan partituuria, analysoimaan musiikkia yhtyeen harjoittamista silmällä pitäen sekä hallitsee riittäväksi katsottavan määrän ohjelmistoa. Opiskelija tuntee keskeistä ooppera- ja oratorio-ohjelmistoa, hallitsee laulajan ilmaisuun ja tekniikkaan liittyvät keskeiset kysymykset, osaa soittaa sujuvasti ja samalla havainnoimaan laulajan suoritusta sekä ohjeistamaan tämän harjoittelua.


Sisältö:

Opiskelija opettelee johtamisilmaisun perusteet ja harjoittelee johtamista ja harjoittamista. Opiskelija tutustuu ryhmän ohjaamisen psykologiaan ja periaatteisiin sekä harjoittelee partituurin analysoimista ja musiikin sovittamista.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KS00BD31 Korrepetitiokoulutus 5 op
KS00BF80 Kuoronjohdon perusteet 1 5 op
KS00BF81 Kuoronjohdon perusteet 2 5 op
KS00BF78 Musiikin johtaminen 1 5 op
KS00BF79 Musiikin johtaminen 2 5 op