OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Syventävät solistiset opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Syventävät solistiset opinnot

O201344

Kuvaus

Opiskelija pystyy esittämään instrumenttinsa vaativaa konserttiohjelmistoa ja hänellä on siihen tarvittavat ilmaisulliset, musiikilliset ja tekniset valmiudet. Hän tuntee laajasti instrumenttinsa ohjelmistoa eri aikakausilta ja on perehtynyt eri esittämiskäytäntöihin. Hän osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja pystyy valmistamaan itsenäisesti uutta ohjelmistoa. Hän on löytänyt taiteelliset ja taidolliset vahvuutensa ja uskaltaa suuntautua niiden mukaan.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KS00CC37 Syventävät solistiset opinnot 10 op
KS00CJ35 Teemakonsertti 6 op