IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > TEHO - YHTEISET OPINNOT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

TEHO - yhteiset opinnot

Opetussuunnittelun 2012-2013 aikainen tarjontakori.

Tarjontakorin omistaa Päivi Haarala

SX00AA88 Anestesiologia 1 op
SX00AA83 Englanti vieraana kielenä: ammatillinen englanti 3 op
SX00AA84 Farmakologia 1 1 op
SX00AA85 Farmakologia 2 1 op
SX00AA91 Gerontologia ja geriatria 1 op
SX00AA73 Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5 op
SX00AA87 Kirurgia 1 op
SX00AA90 Lastentaudit 1 op
SX00AA76 Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3 op
SX00AA77 Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4 op
SX00AA78 Opinnäytetyön toteutus 5 op
SX00AA79 Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3 op
SX00AA89 Psykiatria 1 op
SX00AA81 Ruotsi toisena kotimaisena kielenä: työelämän ruotsi 3 op
SX00AA86 Sisätaudit 1 op
SX00AA82 Suomi toisena kotimaisena kielenä: työelämän suomi 3 op
SX00AA80 Tietotekniikka ja viestintä 3 op
SX00AA75 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 4 op
SX00AA74 Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4 op