OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Ei käytössä
Valinnainen opintotarjonta

Ei käytössä

O201331

Kuvaus

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

(Kysymykset: Satu Attila, satu.attila@metropolia.fi, 0405088520)

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

Kriteerit

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

KM00DH54 Audio production and podcasting 10 op
KW00BI52 Datajournalismin visualisointi 5 op
KX00CQ88 Digisti fiksu -innovaatioprojekti 5 op
KM00CL67 Finland Close-up 5 op
KM00CD50 Genrekirjoittamisen työpaja 5 op
KM00DH40 Image and Media 10 op
XX00AC55 Innovaatioprojekti 10 op
KM00CJ98 Kaupunkiradion itsenäinen toimitustyö 3 op
KM00CL69 Kuvan syventävät työpajat 10 op
KM00BL42 Kuvan syventävät työpajat 2 5 op
KM00DH41 Laajennettu todellisuus hyötyjournalismissa 10 op
KM00CD68 Mediaosaajan työkalut 5 op
KL00DH86 Mobile Documentary MoDo Workshop South Korea 15 op
KX00CQ74 MoDo mobiilidokumentti - Intia 1 5 op
KX00CQ06 MoDo mobiilidokumentti työpaja 5 op
KX00CQ84 Museo olohuoneena: Äänitarinat 5 op
KM00CD59 Pelikerronnan työpaja 5 op
KM00CO98 Pop-up radioprojekti 5 op
KM00DH85 Preparing MoDo Mobily Documentary Workshop South Korea 5 op
KM00DH64 Scriptwriting Workshop 5 op
KDXZA23 Storytelling and visual constructions 5 op
KX00CQ86 Syventävä työpaja: Audiodokumentti 5 op
KW00BY50 Taajuus: toimitustyö verkkomediassa 5 op
KM00CJ61 Teoksen monikamerataltiointi 5 op
KM00DO14 Tiedetapahtuman mediakonsepti 10 op
KW00CB70 Transmediaprojekti 15 op
KM00CD70 Transmediatuotannon konseptointi 10 op
KM00CD71 Transmediatuotannon pilotointi 5 op
KM00CD84 TV- ja radiotyön ammatilliset työpajat 10 op
KM00CJ97 Valokuvaus ja Photoshop 3 op