OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > LIIKETALOUDEN ALA - YAMK-TASOISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

LIIKETALOUDEN ALA - YAMK-tasoiset vapaasti valittavat opinnot

LIIKETALOUS_YAMK

Kuvaus

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen/Liiketoiminnan kehittämisen, Hankintatoimen ja Business Informatic tutkinto-ohjelmien tarjoamat vapaasti valittavat opintojaksot.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

LX00DN86 Laadunhallinnan tilastolliset menetelmät 5 op
LX00DH44 Palvelumuotoilu 5 op
LX00DR59 Tekoälysovellusten käyttö rahoitusalalla 5 op