OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > LIIKETALOUDEN ALA - YAMK-TASOISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

LIIKETALOUDEN ALA - YAMK-tasoiset vapaasti valittavat opinnot - LIIKETALOUS_YAMK

Kuvaus

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen/Liiketoiminnan kehittämisen, Hankintatoimen ja Business Informatic tutkinto-ohjelmien tarjoamat vapaasti valittavat opintojaksot.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

L000CH76 Esimiehenä kehittyminen 5 op
L02AAA12 Hankintaprosessi 5 op
L02AAA14 Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 5 op
L02AAA11 Hankintatoimi strategisena toimintona 5 op
L000CG03 Innovaatiojohtaminen 5 op
LZ1AAA15 Investoinnit ja rahoitus 5 op
L000CG04 Johdon laskentatoimi 5 op
L02AAA13 Julkiset hankinnat 5 op
L000CG08 Kansainvälisen toimitusketjun hallinta 5 op
L000CH78 Laadun johtaminen 5 op
LX00DN86 Laadunhallinnan tilastolliset menetelmät 5 op
L000CG05 Laskentajärjestelmät 5 op
L000CF99 Liiketoiminnan kehittämismenetelmät 5 op
LZ1CAA14 Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5 op
L000CG02 Liiketoimintatieto ja johdon informaatiojärjestelmät 5 op
L000CG07 Markkinoinnin prosessit ja ratkaisut 5 op
L000CG06 Markkinoinnin strateginen suunnittelu 5 op
L000CH73 Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5 op
L000CH77 Osaamispääoman johtaminen 5 op
LX00DH44 Palvelumuotoilu 5 op
LZ1AAA14 Sisäinen laskenta ja budjetointi 5 op
L000CH75 Strateginen dialogi yrityksen menestystekijänä 5 op
L000CG01 Strateginen johtaminen ja johtajuus 5 op
L000CG00 Taloudellinen toimintaympäristö 5 op
L000CG09 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) 5 op
L000CH74 Tulevaisuuden liiketoimintamallit 5 op
LZ1DAA13 Työ- ja esimiesjuridiikka 5 op