OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > LITO - Laskentatoimi ja rahoitus opinnot
Valinnainen opintotarjonta

LITO - Laskentatoimi ja rahoitus opinnot

LARA2014

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

LX00BW63 Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5 op
LX00BW68 Englantia laskentatoimen ja rahoituksen ammattilaisille 5 op
LX00BW69 Finanssvenska 5 op
LX00BW61 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
LX00BW67 Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
LX00BW65 Tietotekniikka laskentatoimen ja rahoituksen apuna 5 op
LX00BW64 Yhtiöoikeus ja tilintarkastus 5 op
LX00BW66 Yrityksen analysointi 5 op
LX00BW62 Yrityksen rahoitus 5 op