IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > TARJONTAKORIT > MUSIIKKI: VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN JA TAITEEN SOVELTAVAN KÄYTÖN OPPIMISPROJEKTIT
Tarjontakorit ...
« Takaisin

Musiikki: Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön oppimisprojektit

KX00CC93 Lapsi ja musiikki 10 op
KX00CQ14 Monia polkuja musiikkiin 10 op
KX00CK97 Musiikin opettaminen ja pedagogisen sensitiivisyyden haasteet 5 op
KX00CC31 Musiikki kasvun tukena ja kohtaamisen välineenä 10 op
KX00CI87 Musiikki vaikuttaa 10 op
KX00CK96 Muusikkous pedagogin työvälineenä 5 op
KX00CK95 Soiton/laulun alkuopetus ja yhteismusisointi elämänkaaren eri vaiheissa 10 op
KX00CE25 Taide perheen ja yhteisön tukena 10 op