OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Vaihto-opiskelijoiden opinnot, Musiikin tutkinto-ohjelma/Kevät
Valinnainen opintotarjonta

Vaihto-opiskelijoiden opinnot, Musiikin tutkinto-ohjelma/Kevät

KXF18KEXCHANGE

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KX00CC21 Ammattimuusikon musiikin perusteet 4 5 op
KX00DD27 Finnish culture in a professional context 2 op
XXXAB02 Finnish for exchange students 3 op
XX00BH18 Innovaatioprojekti 10 op
KX00DI09 Instrumentin yksilöopetus 3 op
KX00DC36 Instrumenttiopetus vaihto-opiskelijoille 1 10 op
KZ00BA39 Instrumenttipedagogiikka 2 3 op
KX00CJ70 Jazz (yhtyeet) 5 op
KX00BV58 Johdatus improvisointiin 5 op
KX00BV73 Kosketinsoitinlaboratorio 5 op
KX00CQ59 Luova opettajuus 5 op
KX00DI12 Music and Children 1 5 op
KX00DI13 Music and Children 2 5 op
KX00DI14 Music Supporting Daily Life in Families and Communities 1 5 op
KX00DI15 Music Supporting Daily Life in Families and Communities 2 5 op
KX00DI10 Soveltava improvisointi 5 op
KS00AA66 Sovitus 3 op
KX00DI11 Valinnainen projekti 1 5 op
KX00DD21 Yhteissoitto 1 5 op
KX00DD22 Yhteissoitto 2 5 op