OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Valinnaiset musiikkiprojektit
Valinnainen opintotarjonta

Valinnaiset musiikkiprojektit

KXF

Kuvaus

Opiskelija saa yhteissoitto- ja/tai laulukokemusta sekä kokemusta ammattimaisista harjoitusprosesseista ja esiintymis-/taltiointikäytännöistä musiikillisen suuntautumisensa huomioiden mahdollisimman monessa eri työskentelymuodossa - esim. jazz-yhtye / big band, viihdeorkesteri, eri tyylisiset ohjatut opiskelijayhtyeet (esim. jazz, latin, R&B, country, pop/rock, tanssimusiikki), omaehtoiset opiskelijayhtyeet, musiikkiteatteriproduktioissa tai studiotyöskentelyssä.
Opiskelija osaa kantaa vastuuta ryhmän jäsenenä, kykenee tarvittaessa itsenäisesti valmistamaan omat nuottinsa/materiaalinsa sekä keräämään ja harjoittelemaan ohjelmistoa erillisiä esiintymisiä varten. Opiskelija hahmottaa musiikin eri tyylien ilmiöitä ja kykenee sovittamaan musiikkia erilaisille yhtyekokoonpanoille.
Opiskelija hallitsee transkriptio- ja notaatiotyötapoja ja harjaantuu erilaisten musiikin tyylisuuntien tulkintaan, improvisointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia työmenetelmiä oman ilmaisunsa kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia eri musiikkityyleissä ammattimaisesti ja luovasti. Hän saa valmiudet vahvaan musiikilliseen tulkintaan ja musiikillisten elämysten tuottamiseen konserteissa ja tallenteilla.
Opiskelijalla on kokemusta julkisista esiintymisistä, esiintymisiin valmistautumisesta sekä niihin liittyvistä velvollisuuksista ja yleisistä käytännöistä. Opiskelija syventää käytännön työharjoittelun kautta tietojaan muusikon ammattikuvasta ja ammattietiikasta ja osaa verkostoitua sekä koti- että ulkomaisella ammattikentällä.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op